“Consultative Meeting” at ng “Social Service Orientation”

Nagsagawa muli ng isang “Consultative Meeting” at ng “Social Service Orientation” ang TGP Partylist sa pangunguna ni Deputy Majority Leader Congressman Bong Teves Jr.

Ito ay dinaluhan ng mga leaders na nagmula sa iba’t-ibang rehiyon.

Isinasagawa ito upang patuloy na maunawaan ng nakararami ang mga assistance na kasama sa itinakda ng pamahalaan at mga kaukulang proseso sa bawat assistance.

#TGPpartylist#deputymajorityleaderbongtevesjr

#CongBongTevesJr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *