Department of Tourism at FY 2024 Budget Briefing.

Deputy Majority Leader Congressman Bong Teves Jr. interpellation to Department of Tourism at FY 2024 Budget Briefing. “Ipinakiusap ni Cong. Bong Teves kay D.O.T. Sec. Frasco na pagtuunan din ng pansin ang turismo sa Lalawigan ng Catanduanes lalo’t ngayong pinalalakas ang Surfing Activities kung saan nakilala ang Puraran Beach sa Bayan ng Baras. #TGPpartylist#CongBongTevesJr#deputymajorityleadercongressmanbongtevesjr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *