Mahalagang bahagi ng TGP Partylist Crisis Assistance Program

Mahalagang bahagi ng TGP Partylist Crisis Assistance Program ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembro ng ating kapatirang Triskelion. Sa patuloy na pag-ikot ng TGP Partylist sa pangunguna ng ating representante na si Deputy Majority Leader Cong. Bong Teves Jr. ay mga brod at sis naman sa bayan ng Tanza, Cavite ang ating pinuntahan. Naging mas makabuluhan ang aktibidad sa pagdalo nina FF Roy Ordinario at FF Talek Pablo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *